هاست لینوکس ایران

5 روز ضمانت بازگشت هزینه
 • Linux 01

  • 250 مگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک
  • 1 دامنه اضافه
  • 1 تعداد دیتابیس
  0/سالیانه
  99,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
 • Linux 03

  • 1 گیگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک
  • 1 دامنه اضافه
  • 1 تعداد دیتابیس
  0/سالیانه
  149,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
 • Linux 06

  • نامحدود فضا
  • نامحدود ترافیک
  • 10 دامنه اضافه
  • 10 تعداد دیتابیس
  0/سالیانه
  549,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
 • نامحدود

  • نامحدود فضا
  • نامحدود ترافیک
  • 2 دامنه اضافه
  • نامحدود تعداد دیتابیس
  0/ماهیانه
  120,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
 • Linux 02

  • 500 مگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک
  • 1 دامنه اضافه
  • 1 تعداد دیتابیس
  0/سالیانه
  249,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
 • Linux 04

  • 3 گیگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک
  • 1 دامنه اضافه
  • 1 تعداد دیتابیس
  0/سالیانه
  299,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید
 • Linux 05

  • 5 گیگابایت فضا
  • نامحدود ترافیک
  • 2 دامنه اضافه
  • 2 تعداد دیتابیس
  0/سالیانه
  349,000 هزینه راه اندازی
  سفارش دهید